Social- och hälsovårdsnämnden behandlar bokslutet 2018