Social- och hälsovårdsnämnden behandlar avstående från seniorhuset i Johannisberg