Social- och hälsovårdsnämnden behandlar anslutning till Apotti