Social- och hälsovårdsnämnden behandlade nästa års budget