Social- och hälsovårdsnämnden

Möten

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder i regel varje månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 21.1
  • 16.2
  • 25.3
  • 27.4
  • 25.5
  • 15.6