Social- och hälsovårdsnämnden

Möten

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder i regel varje månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 9.9
  • 7.10
  • 4.11
  • 16.12