Social- och hälsovårdsnämnden

Möten

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder i regel varje månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 13.8 kl. 17
  • 20.8 kl. 17
  • 17.9 kl. 14
  • 24.10 kl. 17
  • 21.11 kl. 17
  • 19.12 kl. 17