Social- och hälsovårdsnämnden

Möten

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder i regel varje månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 28.2
  • 26.3
  • 23.4
  • 21.5
  • 13.6