Social- och hälsovårdsdirektören kommer att vara tjänstledig