Dessa kan även intressera dig

Social- och hälsovårdens datasekretess

Social- och hälsovårdens dokument och uppgifterna i dem ska hemlighållas. Dina uppgifter överlämnas inte till utomstående utan ditt samtycke. Du har också rätt att ta del av uppgifter som införts om dig och begära rättelse av felaktiga uppgifter. Begäran ska lämnas in skriftligen. Du kan ge fullmakt åt en annan person att uträtta på dina vägnar hos Borgå stads hälsotjänster. Fullmakten ger du på blanketten som finns på den här sidan. Lämna personligen in den undertecknade blanketten till en av stadens enheter för hälso- och sjukvård (t.ex. hälsostationen, elev- och studerandehälsovården eller tandkliniken). Du kan avbryta fullmakten på en blankett för detta ändamål.