Dessa kan även intressera dig

Social- och hälsovårdens datasekretess

Social- och hälsovårdens dokument och uppgifterna i dem ska hemlighållas. Dina uppgifter överlämnas inte till utomstående utan ditt samtycke. Du har också rätt att ta del av uppgifter som införts om dig och begära rättelse av felaktiga uppgifter. Begäran ska lämnas in skriftligen.