Social- och hälsovården satsar på kvalitetskontroll – den nya tillsynsplanen är klar