Snötipp

Borgå stads snötipp finns mellan Hornhattulavägen och motorvägen (riksväg 7). Till snötippen kör man längs Hornhattulavägen och viker av mot Harabackagatan till en grusväg. Området är avstängt med en bom.

  • För bommen kan man köpa ett passerkort som är avsett för en person eller ett företag och som inte får överlåtas till utomstående. Om ett passerkort missbrukas, makuleras det.
  • Av privata aktörer som för snölass till snötippen faktureras en avgift.
  • Gör en ansökan via den elektroniska ärendetjänsten.

Enligt miljöskyddslagens 28 § får en snötipp inte förorena vattendrag.

Snö som förs till snötippen får inte innehålla:

  • byggnadsavfall
  • skräp
  • hushållsavfall
  • förorenad jord

De som fört avfall eller förorenad jord, som inte hör hemma i området, är skyldig att köra bort det till mottagningsplatser som kan ta emot det på egen bekostnad och/eller saken polisanmäls. Om avfallet inte förs bort trots uppmaning av staden, sanerar staden området som eget arbete. Staden fakturerar då för arbetet och dubbelt upp för avfallsavgiften.