Snö och köld orsakade några takläckor och rörproblem