Smultronängen

Smultronängen ligger söderom Smultronkärrets småhusområde, vid kanten av det öppna åkerlandskapet som öppnar sig från Karelarbyvägen mot Alkrog. Genom åkerlandskapet går en lättrafikled, som leder till centrum och Gammelbacka genom ett landsbygdslandskap.

På området får man bygga hus i en eller två våningar.

I tabellen här under ser du tomterna som finns till salu i området.
Klicka på fastighetens nummer och beräkna tomtens anskaffningskostnader.

Trafikförbindelser

Området ligger ca 4 km västerut från Borgå centrum, nära Helsingforsvägen. Med cykel tar resan till centrum en dryg kvart.

Det finns en anslutning till motorvägen på ca 2 kilometers avstånd, så förbindelserna mot Helsingfors är snabba. Från Helsingforsvägen kan man också ta bussen till Borgå centrum eller mot Helsingfors. Det är endast ca 500 meter till busshållplatsen.

Närservice

Estbacka daghem ligger på en kilometers avstånd. Närskolan på finska är Peipon koulu och på svenska Strömborgska skolan, som blev färdig i början på 2020. Till de närmaste mataffärerna är det drygt 1,5 kilometer.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.