Smidig Munklinik

Välkommen till smidig munklinik, till Näse tandklinik


Målet med smidig munklinik är att ge patienten en så heltäckande tandvård som möjligt under ett och samma besök.


En förutsättning för att du skall kunna använda dig av denna serviceform är att du kan ta emot textmeddelanden till din mobiltelefon.


När du bokar tid till smidig munklinik får du inte en exakt mottagningstid. Istället får du en tidsintervall på en timme inom vilken vården börjar.

Då du bokar tid till smidig munklinik:

  1. Får du ett bokningsmeddelande direkt till mobiltelefonen genast då bokningen är gjord. Din vård kommer att börja inom den tidsintervall som meddelats dig. Vårdtidens längd är inte bestämd på förhand, utan den bestäms enligt ditt vårdbehov. Avsikten är att i mån av möjlighet få vården utförd under ett besök.
  2. Du får en påminnelse om tiden dagen innan.
  3. Du får ett meddelande om den exakta tiden 30 minuter innan mottagningen börjar. Vänta på det sista meddelandet och kom inte innan du har fått det. På det sättet blir din väntetid så kort som möjligt.
  4. Anmäl dig vid anmälningsautomaten på tandkliniken. (Med identidetskort / Kela kort/ körkort)
  5. Reservera tillräckligt med tid för vården.


Vårdavgifterna i smidig munklinik är de samma som vid andra mottagnigsbesök på tandkliniken enligt patientförorningen. Utöver besöksavgiften faktureras de åtgärder som vidtas under besöket.
Om du får förhinder hoppas via att du avbokar tiden redan dagen innan. Tiden kan dock avbokas dygnet runt till den centraliserade tidsbeställningens automat, tel.nr: 019 520 4330. För de tider som inte avbokats faktureras en avgift. Avgiften är för tillfället 50,80 € Avgifter