Skyddshemmet hjälper dem som utsatts för våld i nära relationer - ny lag tryggar den hjälpbehövandes ställning