Skyddshemmet fick nya lekredskap och trivsammare gård tack vare donerade medel