Skyddshem

Skyddshemmet är till för dig som råkat ut för våld i ett parförhållande eller i en närrelation. Skyddshemmets personal finns på plats dygnet runt. Du kan ta med dig personliga saker och bo under en så lång tid som krissituationen kräver.

Skyddshemmet hjälper till med att

• bryta våldsspiralen
• sköta de kriser och problem som våldet orsakat  
• ordna med läkarbesök 
• lämna in brottsanmälan
• ansöka om besöksförbud
• ordna bostadsfrågan

Du får

  • trygghet
  • psykiskt stöd
  • diskussionshjälp också per telefon


Borgå skyddshem finns i första hand till för invånare i Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk, Askola, Borgnäs, Pukkila,  Mäntsälä och Mörskom och för svenskspråkiga klienter också från andra kommuner.

Broschyr: Hjälp vid våld i par- och närrelationer (pdf)

Ta kontakt

Borgå skyddshem 24/7 tel 0400 664 932