Dessa kan även intressera dig

Skyddhemmets jour

Skyddshemmet är en trygg plats för personer som utsatts för relationsvåld i sådana fall där det är omöjligt att stanna hemma på grund av våld, hot eller rädsla. Till skyddshemmet kan du komma när som helst dygnet runt.

Nordenskiöldsgatan 18
Tfn 0400 664 932