Skötsel- och nyttjandeplanen för användning av nationalstadsparken är färdig