Skötsel- och nyttjandeplan för nationalstadsparken i Borgå

Nationalstadsparken i Borgå består av 26 delområden. Delområdenas speciella värden beskrivs i ansökan om att inrätta nationalstadsparken. En mera detaljerad beskrivning av värdena ges i planen för skötsel och användning. Av planen framgår, hur området används, vilka begränsningar som gäller för användningen och vilka mål som ställs för vården av området.

Du finner en länk till skötsel- och nyttjandeplan på dessa webbsidor. För varje område ges en beskrivning av de faktorer och den utveckling som har gett området dess speciella värden. Du kan också läsa resultaten från enkäter bland användarna av respektive område. Texter finns tillgängliga endast på finska. 

Miljöministeriet godkände skötsel- och nyttjandeplanen för nationalstadsparken 22.11.2019. 

Bekanta dig med planen för skötsel och användning:

Skötsel och nyttjandeplan

Information om iståndsättning av historiska utsikstsplatser vid strandleden i Borgå:

Näsebacken

Folkparken i Kokon

Telegrafberget

Tornberget

Borgbacken

Delområdens historia, värde och möjligheter

(på finska)

Stadens centrum område

Empirekvarteren

Näse begravningsplats

Stränderna vid Borgå Å

Konstfabriken

Gamla stan i Borgå

Gamla Järnvägsstationen

Grön- och strandområden

Parkskogen kring Gammelbacka gård

Jonasbackens friluftsskog

Kokonudden

Borgbacken, Maren

Näsebacken

Uddas bystrand

Ruskis strand

Villa Wilhelmsberg

Hammars och Haiko

Albert Edelfelts ateljémuseum

Björkholmens lotsstation

Haiko gård

Haikofjärden och Barlastholmarna

Hammars strand

Furuholmens och Stornäsuddens friluftsområden

Sågholmarna

Skyddsområden

Ekudden

Telegrafbergets skyddsområde

Svinö

Stensböle skyddsområde

Stormossen