Skip to content

Skolvägens säkerhet är igen aktuell

Då skolorna börjar bör alla som rör sig i trafiken iaktta speciell försiktighet. Vuxna och särskilt bilister, bär huvudansvaret för barnens säkerhet i trafiken.

De yngsta skoleleverna är ovana att röra sig i trafiken och eftersom de är små, är det ibland svårt att se dem bakom bilar eller planteringar. Skolelever kan helt oväntat dyka upp på ett övergångsställe bakom ett sikthinder. Rätt situationshastighet ger tid för att göra observationer och att undvika tvärbromsningar.

Lär barnet hur man går över vägen, även vid cykelvägar. Välj en säker plats och använd helst skyddsvägar. Diskutera också användningen av mobiltelefoner i trafiken med barnet. Bilister bör komma ihåg att man inte får använda mobiltelefon när man kör bil.

Borgå stad påminner att fastighetsägare och -innehavare ansvarar också för underhåll och renhållning av gator. Då skolorna börjar och hösten närmar sig är det skäl att klippa de grenar och buskar som sträcker sig mot gatan så att de inte utgör ett sikthinder. Skyldigheten att renhålla gator omfattar också avlägsnandet av löv som fallit och skräp.

Ytterligare information:

Trafikingenjör Hanna Linna-Varis, tfn 040 529 0278
Trafikskyddet www.liikenneturva.fi/sv/aldersgrupper

11.8.2017 9:09

Categories: Trafik och gator Utbildning