Skolskjutsarnas tidtabeller har orsakat förvirring