Skolorna i Borgå har gemensamma riktlinjer för vårens undervisning, stöd och bedömning