Skolorna börjar på onsdag – inlärningsglädje och gemenskapsanda