Skolor och studier

Utbildningstjänsterna i Borgå erbjuder allsidig och högklassig allmänbildande utbildning på grundläggande stadiet och på andra stadiet.

I staden finns det totalt 16 finskspråkiga och 13 svenskspråkiga skolor. Det finns 12 finskspråkiga grundskolor, två högstadieskolor och dessutom en enhetsskola. Finskspråkig gymnasieutbildning ges i Linnankosken lukio.

Det finns 10 svenskspråkiga grundskolor och 2 högstadieskolor. Svenskspråkig gymnasieutbildning ges i Borgå Gymnasium.

Den förskoleundervisning som hör till den grundläggande utbildningen ges i huvudsak i de finskspråkiga och svenskspråkig daghemmen.

Mer information om skolorna får du på skolornas egna webbplatser.