Skolor och studier

Utbildningstjänsterna i Borgå erbjuder mångsidig och högklassig allmänbildande utbildning på grundläggande stadiet och på andra stadiet.

Det finns 11 finskspråkiga grundskolor (åk 1-6), två högstadieskolor (åk 7-9) och dessutom en enhetsskola (åk 1-9). Finskspråkig gymnasieutbildning ges i Linnankosken lukio.

Det finns 7 svenskspråkiga grundskolor (åk 1-6), en enhetsskola (åk 1-9) och en högstadieskola (åk 7-9). Svenskspråkig gymnasieutbildning ges i Borgå Gymnasium.

Mer information om skolorna får du på skolornas egna webbplatser.