Skolor och studier

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Alla skolor övergår till distansundervisning fr.o.m. 18.3.

Meddelandet

Grundskolornas rådgivande telefon har öppnats

Utbildningstjänsterna har öppnat en rådgivande telefon som ger råd i frågor som gäller den grundläggande utbildningen, telefonnumret är 040 636 2980 och betjänar vardagar klockan 9–15.

Meddelande 20.3.2020

Skol- och studerandehälsovården ger telefonrådgivning

Skol- och studerandehälsovårdens studerande och deras vårdnadshavare som har frågor eller är oroade kan ringa till numret 040 488 9402. Numret betjänar från och med tisdag 17.3, mån–tor kl. 8–16 och fre kl. 8–14. 


Utbildningstjänsterna i Borgå erbjuder mångsidig och högklassig allmänbildande utbildning på grundläggande stadiet och på andra stadiet.

I staden finns det totalt 15 finskspråkiga och 10 svenskspråkiga skolor. Det finns 11 finskspråkiga grundskolor (åk 1-6), två högstadieskolor (åk 7-9) och dessutom en enhetsskola (åk 1-9). Finskspråkig gymnasieutbildning ges i Linnankosken lukio.

Det finns 7 svenskspråkiga grundskolor (åk 1-6), en enhetsskola (åk 1-9) och en högstadieskola (åk 7-9). Svenskspråkig gymnasieutbildning ges i Borgå Gymnasium.

Mer information om skolorna får du på skolornas egna webbplatser.