Skolor och studier

Utbildningstjänsterna i Borgå erbjuder mångsidig och högklassig allmänbildande utbildning på grundläggande stadiet och på andra stadiet.

Det finns 11 finskspråkiga grundskolor (åk 1-6), två högstadieskolor (åk 7-9) och dessutom en enhetsskola (åk 1-9). Finskspråkig gymnasieutbildning ges i Linnankosken lukio.

Det finns 7 svenskspråkiga grundskolor (åk 1-6), en enhetsskola (åk 1-9) och en högstadieskola (åk 7-9). Svenskspråkig gymnasieutbildning ges i Borgå Gymnasium.

Mer information om skolorna får du på skolornas egna webbplatser.

Adressen till Wilma, som används för samarbete och kommunikation mellan skola och hemmet ändras den 28 december 2021. Läs mer om ändras.