Skolhälsovård

Skol- och studerandehälsovården ger telefonrådgivning

Skol- och studerandehälsovårdens studerande och deras vårdnadshavare som har frågor eller är oroade kan ringa till numret 040 488 9402. Numret betjänar från och med tisdag 17.3, mån–tor kl. 8–16 och fre kl. 8–14. 


Skolhälsovården är till för alla grundskolans elever. Som vårdare kan du vara i kontakt gällande barnets utveckling, hälsa och välmående. Till skolhälsovården hör preventiv hälsovård, som strävar till att eleven mår bra helhetsmässigt under hela skoltiden. Elevens personliga utveckling och sociala färdigheter följs upp genom skolhälsovårdarens och skolläkarens granskningar. Att stöda eleven till sunda levnadsvanor i olika livsskeden är en gemensam uppgift för hemmet, skolan och hälsovården.

Till skolhälsovårdens preventiva uppgifter hör: uppföljning av utvecklingen, stödandet av den psykiska hälsan och befrämjandet av självkänslan, stöda till sunda levnadsvanor, speciellt stöd till de elever som har eventuella hälsorisker, samarbete med hemmet, lärarna och elevvården.

Hälsogranskningar

Skolhälsovårdaren kallar eleverna årligen på hälsogranskningar då elevens tillväxt, utveckling och välmående kartläggs. Enligt behov träffar skolhälsovårdarens eleven oftare. På 1.,5. och 8. klassen genomförs hälsogranskningarna enligt THL:s rekommendationer som en omfattande granskning. Då bjuds även föräldrarna att närvara vid elevens läkargranskning. Du kan läsa mera om hälsogranskingarna här (på finska). Om de omfattande hälsogranskningarna hittar du mera information här (på finska).

Sjuk under skoldagen

Elev som blir sjuka under skoldagen ska alltid informera sin lärare om saken. Läraren kan skicka hem eleven eller be henne besöka skolhälsovårdaren. Sjukvård hör inte till skolhälsovården, med undantag för akutvård som öppna sår, olyckor, anfall mm. Skolhälsovårdaren värderar situationen och sänder vid behov eleven vidare för vård. Sjukvård ges vid hälsostationerna. Till hälsostationernas sidor kommer du härifrån.

Vaccinationer

Skolhälsovårdaren ger de vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet. Uppgifter om vaccinering kontrolleras alltid i samband med hälsogranskningar. Säsongs-influensavacciner erbjuds enligt THL:s rekommendationer. Du kan läsa mera om THL:s vaccinationsprogram här.

Ta kontakt

I varje skola finns en egen skolhälsovårdare som är anträffbar i de stora skolorna dagligen, och i de mindre skolorna på bestämda dagar. Du får lätt kontakt med skolhälsovårdaren via telefon, Wilma eller epost. Skol- och studerandehälsovårdare