Dessa kan även intressera dig

Skolhälsoenkäten

Skolhälsoenkäten som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd är den mest omfattande undersökningen i hela landet som gäller barnens och de ungas levnadsförhållanden, välbefinnande, hälsa och skolförhållanden.

Enkäten Hälsa i skolan genomförs udda år i hela Finland. Enkäten besvaras av grundskolans elever i årskurs 4 och 5 och deras vårdnadshavare, grundskolans elever i årskurs 8 och 9 och studerandena i årskurs 1 och 2 i gymnasierna och yrkesläroanstalterna. 

Enkätens Hälsa i skolan 2019 riksomfattande, regionala och kommunspecifika resultat finns avgiftsfritt tillgängliga på THL:s elektroniska system. Där hittas även enkätresultat från de tidigare åren. Skolorna och läroverken får sina egna resultat under november månad.

Resultaten utnyttjas i Borgå i strategi- och utvecklingsarbete till exempel vid bedömningen av resursbehoven och bland annat i uppgörandet av kommunens välfärdsberättelse och välfärdsplanen för barn och unga.

Alla resultat av enkäten Hälsa i skolan 2019

Sammandrag över Borgå resultat 2019 (på finska)

Borgåmodell för behandlingen av enkäten Hälsa i skolan