Sköldviks område utvecklas till ett kluster för biobaserad och cirkulär ekonomi i världsklass