Sköldvik förnyar sig på ett hållbart och smart sätt

I Sköldvik finns Nordens största kluster för oljeraffinering och petrokemi. I området finns över 40 industriföretag och 4 200 arbetsplatser. Målet för området är att utvecklas till ett centrum av världsklass för bioekonomi och cirkulär ekonomi.

I området satsar man på undersökning, produktutveckling och marknadsföring av kolsnåla och energieffektiva produkter och processer som uppfyller kraven på hållbar utveckling. Redan nu är Sköldvik ett gott exempel på ett sammanhängande ekosystem med cirkulär ekonomi eftersom flödena av avfall, material och biprodukter rör sig från ett företag till ett annat.

Området erbjuder nya företag möjligheten att delta i utvecklandet av en bättre framtid.