Sköldvik - Kullo

I Sköldvik i Borgå finns Nordens största kluster inom oljeraffinaderi och petrokemi med omkring 3 500 arbetstillfällen. Företagen har en enhetlig produktionskedja från råolja till plast.

Borgå stad och utvecklingsbolaget Posintra bygger en ny framtid i Sköldvik i samarbete med företagen i området. Utvecklingsarbetet grundar sig delvis på företagens nuvarande verksamhet, men samtidigt strävar man också efter att hitta helt nya öppningar. Sköldvik har lysande möjligheter att utvecklas till ett betydande kluster inom bioekonomi och cirkulär ekonomi.

Kullo företagsområde

En ny detaljplan har trätt i kraft för området norr om raffinaderiområdet, längs Nybyvägen och Metsäpirttivägen. Området får över trettio nya industritomter, delvis på stadens och delvis på privat mark. Marknadsföringen av stadens tomter börjar tidigast i slutet på 2020. Storleken på tomterna varierar mellan 5 000 m² och 72 000 m².

Detaljplan och bygganvisningar för Kullo företagsområde

Byggandet av Kullo företagsområde