Sköldvik

I Sköldvik i Borgå finns Nordens största kluster inom oljeraffinaderi och petrokemi med omkring 3 500 arbetstillfällen. Företagen har en enhetlig produktionskedja från råolja till plast.

Borgå stad och utvecklingsbolaget Posintra bygger en ny framtid i Sköldvik i samarbete med företagen i området. Utvecklingsarbetet grundar sig delvis på företagens nuvarande verksamhet, men samtidigt strävar man också efter att hitta helt nya öppningar. Sköldvik har lysande möjligheter att utvecklas till ett betydande kluster inom bioekonomi och cirkulär ekonomi.