Sköldvik

I Sköldvik i Borgå finns Nordens största kluster inom oljeraffinaderi och petrokemi med omkring 3 500 arbetstillfällen. Företagen har en enhetlig produktionskedja från råolja till plast.

Borgå stad och utvecklingsbolaget Posintra bygger en ny framtid i Sköldvik i samarbete med företagen i området. Utvecklingsarbetet grundar sig delvis på företagens nuvarande verksamhet, men samtidigt strävar man också efter att hitta helt nya öppningar. Sköldvik har lysande möjligheter att utvecklas till ett betydande kluster inom bioekonomi och cirkulär ekonomi.

Pobi – Sköldvik i Borgå, framtidens bioindustripark

Före slutet av 2017 ska en gemensam vision och affärsmodell tas fram för Sköldvik i syfte att attrahera investeringar. En gemensam framtidsvision hjälper staden att planlägga sina marker i enlighet med företagens behov. Samtidigt vill man öka nätverkandet mellan företagen i klustret och förbättra deras affärsmöjligheter. Ett annat mål med projektet är att utreda de nuvarande och potentiella kommande företagens affärsmöjligheter i Sköldvik. Projektet finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information