Skolbyggen och -renoveringar har framskridit under sommaren