Skip to content

Skolarbetet börjar igen 15.8.2017

Skolarbetet under läsåret 2017–2018 påbörjas tisdagen 15.8. Undervisningspersonalen gör upp planer för det nya läsåret 14.8 och skolornas rektorer planerar läsåret redan under den föregående veckan. Även skolornas eftermiddagsklubbar kör i gång verksamheten den 15 augusti.

Tutorlärarverksamhet, utveckling av kunnande och ny läroplan som tyngdpunkter

I början av läsåret kör i gång s.k. tutorlärarverksamhet i grundskolorna i Borgå som är en del av de riksomfattande spetsprojekten inom utbildning. Tutorlärare är utvecklarlärare med syfte att främja pedagogiken enligt den nya läroplanen och digitala undervisningsmetoder inom grundläggande utbildning. I Borgå är det sammanlagt 12 lärare som börjar som tutorlärare. Alla de jobbar som lärare i Borgå och de fungerar som tutorer vid sidan om sitt lärararbete. Tutorverksamhet finansieras med understöd som Utbildningsstyrelsen beviljat för detta ändamål.

I Borgå har man satsat mycket på att utveckla undervisningspersonalens kunnande och staden har fått rikligt med statliga projektbidrag för att utveckla verksamheten under åren 2011–2017. Det statsstödda projektet Osaava–Kunnig med syfte att utveckla lärarnas yrkesskicklighet, som Borgå samordnade och som omfattade närkommunerna, upphörde dock i juni 2017, och därför har styrgruppen för projektet sökt olika lösningar för att finansiera verksamheten. Inom den närmaste tiden är avsikten att ingå ett regionalt samarbetsavtal som tryggar utbildningsutbudet i området också under de närmaste åren.

De nya lokala läroplanerna som utbildningssektionen godkände i juni 2016 tas nu i bruk i högstadieskolorna från årskurs 7 och i andra årskursen i gymnasiet. I förskolan, lågstadieskolorna och i första årskursen i gymnasiet började man tillämpa den nya läroplanen redan i början av förra läsåret. Läroplanerna har uppdaterats och kompletterats något under förra läsåret. Läroplanerna finns på finska på adressen https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/oppilaitokset/pko3 och på svenska på adressen https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/l%C3%A4roanstalter/libs.

De nya skolbyggprojekten framskrider och renoveringen av skollokaler fortsätter

Det nya bildningscentret i Vårberga blir färdigt i oktober. Kråkö skola har stängts och skolans verksamhet fortsätter i Vårberga skola. Byggandet av Tolkkisten koulu inleds och planeringen av s.k. Västra enhetsskolan som placeras i Näse fortsätter. Renoveringen av Linnakosken lukio pågår. Förutom gymnasiet fortsätter också Näse skola samt delar av Gammelbacka skola i tillfälliga lokaler.

Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Ungefär 500 barn i Borgå kommer att få en plats i eftermiddagsverksamheten under läsåret 2017–2018. Verksamheten är i första hand avsedd för första- och andraklassister samt elever med särskilt stöd. Antalet eftermiddagsklubbar under läsåret är 17. Verksamheten arrangeras av olika föreningar, den finska församlingen och Borgå konstskola.

Skolskjutsarna och trafiksäkerheten under skolresan

De flesta skolskjutsberättigade eleverna åker med kollektivtrafikens bussar. De nya busskorten kan mot ett tjänstemannabeslut avhämtas från Matkahuoltos servicepunkt i Borgå. Även de busskort som varit i bruk föregående läsår bör laddas inför läsåret 2017–2018 på Matkahuolto. Beställningstrafikens tidtabeller meddelar trafikanterna med textmeddelande till vårdnadshavarna före skolstarten.

Skolskjutsarna anordnas enligt de principer bildningsnämnden fastställt. Närmare upplysningar om skolskjutsarna: http://www.borga.fi/skolskjutsar.

Föräldraföreningar i Borgå (POFF) har gjort skolvisa kartläggningar av farliga ställen vid skolresor. Du kan bekanta dig med dem på föreningens webbplats https://www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi/liikenneturvallisuus/.

Det lönar sig att uppmana barnen att välja den säkraste rutten från hem till skola, även om den inte alltid är den kortaste rutten. Bilister bör vara särskilt försiktiga, eftersom talrika små skolelever kommer att röra sig på trafikerade ställen. Även vuxna fotgängare bör följa trafikreglerna och fungera som föredömen för skoleleverna.

Annat aktuellt

De nya finsk- och svenskspråkiga utbildningssektionerna som utsågs i våras inleder sin verksamhetsperiod den 23 augusti (svenskspråkiga sektionen) och den 24 augusti (finskspråkiga sektionen).

Lyceiparkens skola har fått ny rektor, Johanns Nygren, p.g.a. att skolans tidigare rektor Li-Lo Söderholm har blivit pensionerad.

Den nationella skolfreden för läsåret 2017–2018 utlyses den 24 augusti. Temat för skolfredsarbetet under läsåret är "Rätt att drömma, rätt att vara den du är".

Hem och Skola-dagen firas i många skolor den 29 september. Ett gott samarbete mellan hem och skola är bra med tanke på barnets trivsel i skolan och lärande. Det lönar sig att kontakta skolans föräldraförening och fråga hur man kan delta i verksamheten. Också Föräldraföreningar i Borgå (POFF) (se https://www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi/yhdistyksesta/) hjälper gärna både skolornas föräldraföreningar och klasskommittéer.

Grundskolans och gymnasiets arbets- och lovdagar under läsåret 2017–2018

höstterminen 15.8–22.12.2017

vårterminen 3.1–2.6.2018

höstlov 16–20.10.2017

jullov 23.12.2017–2.1.2018

sportlov vecka 8, 19–23.2.2018

Tidtabeller för den första skoldagen

https://www.borga.fi/arbets-och-lovdagar

Närmare upplysningar:

utbildningsdirektör Jari Kettunen, finskspråkiga utbildningstjänster, tfn 040 514 1133,

jari.kettunen@porvoo.fi

utbildningsdirektör Rikard Lindström, svenskspråkiga utbildningstjänster, tfn 040 8333 789, rikard.lindstrom@porvoo.fi.

9.8.2017 9:47

Categories: Utbildning