Skolans klubbar och eftis

Eftermiddagsverksamheten ”eftis” är avsedd för elever i årskurs 1 och 2 och elever upp till årskurs 9 med beslut om särskilt stöd. Barn som behöver särskilt stöd och går i klasserna 3–9 kan även delta i ungdomslokalernas öppna verksamhet.

Eftis ordnas 3–5 timmar varje skoldag kl. 12–17.

Olika föreningar och finska församlingen arrangerar eftisklubbarna och verksamheten koordineras av stadens bildningssektor. Rätten att få tjänster inom morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är inte subjektiv. Staden beslutar om verksamhetens omfattning årligen.

Eftis under sport-, sommar- och höstlovet hör inte till den egentliga verksamheten. Arrangörerna informerar om eventuella undantag.

Skolskjuts ordnas inte till eftis eller hem därifrån. Kostnader för sådana resor ersätts inte heller.

Samarbetet mellan hemmet och eftis är viktigt. Föräldrar och barn uppmanas att ge respons.

Afternoon activities

Внеклассный досуг

Skolans klubbar

Grundskolorna arrangerar frivilliga och avgiftsfria skolans klubbar för elever på årskurs 1–9. Du får mera information direkt från skolan.