Skol- och daghemsrenoveringarna har framskridit enligt planerna under sommaren