Skiftesvård

Skiftesvården är avsedd för barn som regelbundet är i behov av sådan. Skiftesvård erbjuds i första hand med anledning av behov som uppstår genom att föräldrarna har skiftarbete eller studerar. Ett tillfälligt eller sporadiskt behov av skiftesvård berättigar inte till en plats inom skiftesvården. Behovet diskuteras i varje enskilt fall med skiftesdaghemmets föreståndare.

Skiftesdaghems öppettider baserar sig på de vårdtider för barnen som man kommit överens om på förhand. Daghemmet är alltså öppna bara när behov föreligger.

Skicka in arbetsgivarens intyg om vårdnadshavarnas skiftesarbete eller studieplatsens intyg om studier på kvällar i samband med ansökan om småbarnspedagogik.