Skatter och statsandelar

Kommunernas skatteinkomster upptar kommunal inkomstskatt, fastighetsskatt och andelar av inkomsterna från samfundsskatt. Statsandelar inräknas dessutom i skattefinansieringen.

Stadens skattesatser, skatteinkomster och statsandelar 2009-2020