Skate- och Pumptrackbanorna i Vårberga är klara att ta emot intresserade