Skärgårdens vattentjänster

Andelslaget Borgå Skärgårds Vattentjänstverks vattentjänstverksamhet övergick till Borgå vatten 5.4.2016.

Huvudpunkterna i arrangemanget är

  • Borgå vatten fortsätter att leverera vattentjänster till de andelslagskunder, som haft en anslutning till vatten- eller avloppsnätet. Borgå vatten skickar anslutnings- och bruksavtal inom ett år efter att köpet trätt i kraft.
  • Stomdelarna av vatten- och avloppsnätet övergår till Borgå vattens underhållsansvar. resten av nätet kvarstår på andelslagets underhållsansvar med undantag av fastigheternas tomtledningar, som underhålls av den anslutna.
  • De kunder som överflyttats från andelslaget har en egen vattentaxa, och vattentjänsterna på andelslagets område åtskiljs i Borgå vattens bokföring. Målsättningen är, att man med intäkter från vattenavgifterna från andelslagets område kan täcka driftutgifterna och dessutom stadens borgenärsutgifter på en period av tolv år. Av den här orsaken är grundavgifterna högre i skärgårdstaxan.
  • Arrangemanget förklarades mera detaljerat i ett infobrev, som skickades till andelslagets kunder under vecka 16.

Tilläggsuppgifter

Nätkartor, på vilka de delar av nätet som övertagits av Borgå vatten är markerade:

Prislista