Sjösättning och upptagning av båtar

Sjösättningsramper

I Borgå finns flera sjösättningsramper på olika håll inom stadens område. Utöver de egentliga ramperna finns vid korsningen Strandgatan–Ånäsgatan och i Hammars upptagningsplatser, där man med hjälp av en lastbil kan sjösätta eller ta upp båtar.

  • Gammelbacka (betongramp)
  • Hammars (betongramp)
  • Östra stranden av Borgå å, vinterförvaringsområdet vid Sakta Farten (betongramp)
  • Tolkis (ramp belagd med asfaltkross och en betongramp)
  • Upptagningsplatserna vid Strandgatan och i Hammars, där man med hjälp av lastbil kan sjösätta eller ta upp båtar
  • Kullo (naturramp)
  • Pellinge, Sandholmsudden (betongramp)
  • Skeppars (naturramp)
  • Virvik (naturramp)
  • Sannäs (betongramp)