Lantmäteriingenjör
Siren, Henrik
Stadsmätning
Byggnadstillsynsmätningar
Fastställande av gräns
Tomtindelning och ändring av tomtindelning
Kontaktuppgifter
Krämaregatan 7 B, 4 vån. 06100 Borgå
040 1977 659

Upp till början
Inställningar