Simskolor

Anmälan till höstens 2020 simskolor sker fr.o.m kl. 12 enligt följande:

  • onsdag 19.8 (simskolor för 5-6-åringar)
  • torsdag 20.8 (simskolor för barn 3-4-åriga, för barn i skolålder och för vuxna)

Höstens 2020 simskolegrupper och tider

I simhallen ordnas simskolor på olika nivåer för barn och vuxna. I simskolorna deltar årligen nästan 1000 barn och cirka 100 vuxna.