Simskolor

I simhallen ordnas simskolor på olika nivåer för barn och vuxna. I simskolorna deltar årligen nästan 1000 barn och cirka 100 vuxna.