Simskolor

Anmälan till vårens 2021 simskolor sker fr.o.m kl. 12 enligt följande:

  • måndag 4.1 (simskolor för 5-6-åringar)
  • tisdag 5.1 (simskolor för barn i skolålder)
  • torsdag 7.1 (simskolor för 1-3-åringar, 3-4-åringar och för specialbarn)

Vårens 2021 simskolor-broschyr (ny version)
Familjsimskolor-broschyr 
Simskolor för specialbarn-broschyr 

I simhallen ordnas simskolor på olika nivåer för barn och vuxna. I simskolorna deltar årligen nästan 1000 barn och cirka 100 vuxna.