Simskolor

I simhallen ordnas simskolor på olika nivåer för barn och vuxna. I simskolorna deltar årligen nästan 1000 barn och cirka 100 vuxna.

Simskolor i simhallen 3.8-11.8 20

Anmälning till simskolor som ordnas 3.8-11.8 20 börjar fr.o.m. mån 27.7 20 kl. 12 via internet.

Simskolgrupper och tider 

Anmäla dig till simskolor i augusti