Simhallens rekreationsbassängsavdelning öppnas tisdagen den 13 augusti