Simhallens rekreationsbassänger är stängda 21–22 oktober