Simhallens avgifter

Engångsavgifter

 • vuxna 6,00 euro 
 • barn (7–15-åringar) 3,50 euro
 • pensionärer 3,50 euro
 • handikappade (medhjälparen avgiftsfri) 3,50 euro
 • beväringar 3,50 euro
 • studerande 3,50 euro*)

*) Förutsättningen att få studierabatt är att bevisa sin identitet med ett fotoförsett studiekort.

Seriebiljetter

 • 10 gånger/vuxna 55 euro 
 • 10 gånger/barn, pensionärer, studerande 31,50 euro
 • 30 gånger/vuxna 150 euro 
 • 30 gånger/barn, pensionärer, studerande 84 euro

Efter eventuell prisförhöjning är seriebiljetter i kraft  endast sex månader. Oanvända seriebiljetter och Ledda motionsgrupper -kort återinlöses inte.

Specialsimkort

 • 90,00 euro 

Kortet säljs i servicepunkten Kompassen, Krämaretorget B, 06100 Borgå. Läs mera
 

Övriga

 • simdräkt 3,50 euro 
 • peflet 1,50 euro
 • handduk 3,50 euro
 • beställningsbastu 2,0 timme 40 euro + 3,50 euro/person (avgiften inkluderar ej handdukar). 

Simskolor

 • barn, 5 gånger 30 euro (icke borgåbor 60 euro). 
 • barn, 10 gånger 55 euro (icke borgåbor 110 euro).
 • vuxen-barn, 5 gånger 30 euro (icke borgåbor 60 euro) 
 • vuxna grundkurs, 5 gånger 50 euro

Ledda motionsgrupper

 • simning + instruktion / gång 7,50 euro
 • simning+ instruktion / 10 gånger 70 euro
 • pensionärer på dagstid med inträdesavgift

I simhallen kan du betala med Visa, Visa Electron, Master Card, Smartum-motionssedel, Smartum-kultursedel, SmartumSaldokort, TYKY-sedel, fritidssedel, fritidskort, TicketMind & Bodykort, e-pass och med Eazybreak.