Simhallen

Simhallen öppen igen

Borgå simhall, som en längre tid varit stängd p.g.a. coranapandemin, är öppen igen.
Första veckoslutet i augusti (8-9.8) är simhallen dock ännu stängd såsom tidigare år.
Hallen följer normala öppettider men p.g.a. av coronan följer vi THLs, undervisningsministeriets, regionförvaltningsverkets och Borgå stads säkerhetsdirektiv samt direktiv som givits tidigare gällande allmän hygien.


Normala öppettider:
mån-fre kl. 6.15–21
lör–sön kl. 10.30–18 

Simtid inklusive omklädning 2,0 timme. Man ska lämna bassänghallen 20 minuter innan simhallen stängs.
Kassan stänger en timme innan hallen stängs.

Avvikande öppettider kl.


Tidtabellen för bastu- och tvättutrymmens veckostädning 

Utrymmen är stängda kl. 6.15-8.00 ifrågavarande veckodag enligt följande:

• måndag (damer gula sidan/tillgängliga sidan)
• tisdag (herrar blåa sidan / tillgängliga sidan)
• onsdag (damer röda sidan)
• torsdag (herrar gröna sidan)


Preciseringar i simhallens regler

Simhallens besökstid har förlängts med en halv timme. I fortsättningen berättigar inträdesavgiften alltså till två timmars vistelse i simhallens lokaler. Besökarna måste lämna bassängerna 20 minuter innan hallen stängs. Tidigare var tiden 15 minuter. Avsikten med ändringen är att ge besökarna tillräckligt med tid att tvätta sig och klä på sig.
I ordningsreglerna finns också preciseringar för att garantera trivsel och hygien. Läs mera


Simhallens kontaktuppgifter

Linnankoskigatan 2–6
06100 Borgå

Tfn 019 520 2461 (kassa)

uimahalli@porvoo.fi

Cafe restaurang Acvario

Tfn 019 524 6065

porvoonmakuasia@gmail.com