Simhallen

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Simhallen, Idrottshallen, Aurorahallen, ishallarna och Kokonhallen stänger måndagen den 16 mars.

Idrottstjänsternas ledda grupper, fria grupper, simskolor, idrottsvärldsverksamheten, skoltävlingar och motionsevenemang inhiberas till slutet av maj. Stadens lokaler hyrs tillsvidare inte ut till utomstående arrangörer och gjorda bokningar inhiberas till slutet av maj.

Alla idrottsföreningars och enskilda bokningar i stadens lokaler inhiberas. Träningsturerna på utemotionsplatserna, till exempel konstgräsen, inhiberas.

Meddelande 13.3.2020


Normala öppettider:
mån-fre kl. 6.15–21
lör–sön kl. 10.30–18 

Simtid inklusive omklädning 2,0 timme. Man ska lämna bassänghallen 20 minuter innan simhallen stängs.
Kassan stänger en timme innan hallen stängs.

Avvikande öppettider kl.


Simhallens ledda jumpagrupper och simskolor inhiberade

Borgå stads ledningsgrupp har beslutat att inhibera alla kultur- och fritidstjänsternas funktioner (ledda jumpagrupper, simskolor) till slutet av maj p.g.a. coro viruset.


Tidtabellen för bastu- och tvättutrymmens veckostädning 

Utrymmen är stängda kl. 6.15-8.00 ifrågavarande veckodag enligt följande:

• måndag (damer gula sidan/tillgängliga sidan)
• tisdag (herrar blåa sidan / tillgängliga sidan)
• onsdag (damer röda sidan)
• torsdag (herrar gröna sidan)


Preciseringar i simhallens regler

Simhallens besökstid har förlängts med en halv timme. I fortsättningen berättigar inträdesavgiften alltså till två timmars vistelse i simhallens lokaler. Besökarna måste lämna bassängerna 20 minuter innan hallen stängs. Tidigare var tiden 15 minuter. Avsikten med ändringen är att ge besökarna tillräckligt med tid att tvätta sig och klä på sig.
I ordningsreglerna finns också preciseringar för att garantera trivsel och hygien. Läs mera


Simhallens kontaktuppgifter

Linnankoskigatan 2–6
06100 Borgå

Tfn 019 520 2461 (kassa)

uimahalli@porvoo.fi

Cafe restaurang Acvario

Tfn 019 524 6065

porvoonmakuasia@gmail.com