Sex organisationer deltar i främjande av hållbara färdsätt