OBS! De muséer och galleriutrymmen som staden upprätthåller stängs 17.3.2020 tillsvidare. Också Gamla rådhuset och Holmska gården som Borgå museums upprätthåller stängs.

Sevärdheternas öppethållningstider i vår kalender.

Sevärheterna ansvarar själva för att öppethållningstiderna är korrekta.