OBS! Stadens musei- och utställningslokaler J.L. Runebergs hem, Walter Runebergs skulptursamling och Galleri Gamla Kaplansgården öppnas för publiken fr.o.m. den 1 juni. Gamla rådhuset och Holmska gården, som Borgå museum upprätthåller öppnas den 2 juni. Konsthallen i Borgå öppnas 9.6. och Galleri Gamla Kaplansgården 16.6

Sevärdheternas öppethållningstider i vår kalender.

Sevärheterna ansvarar själva för att öppethållningstiderna är korrekta.