Servicesedel inom småbarnspedagogik

Servicesedel beviljas familjer för att de kan köpa tjänster inom småbarnspedagogik av privata daghem.

Ansökan om dagvårdsplats och servicesedel sker elektroniskt. Man ska ansöka om servicesedel minst 4 månader före vårdbehovet. Om behovet av vårdplats uppstår plötsligt på grund av att man fått arbete, ska man ansöka om servicesedel minst 2 veckor före vårdbehovet. Privata daghem kan ibland kräva en separat dagvårdsansökan utöver ansökan om servicesedel.

Servicesedelns värde

Servicesedelns värde för heldagsvård är från 1.8.2016 högst:

  • 803 euro/månad för barn över tre år
  • 1 204,50 euro/månad för barn under tre år

Efter att familjen har kommit överens om dagvårdsplatsen med daghemmet, fastställs servicesedelns värde. Sedelns värde beror på familjens inkomster. Familjen gör en inkomstutredning elektroniskt. Beslutet om service sedel skickas hem per post inom följande månad om dagvården börjar. Om dagvården till exempel börjar i augusti, skickas beslutet i september.

Ett privat daghem ingår ett skriftligt avtal om innehållet och priset för tjänsten med klienten och fakturerar självriskandelen av familjen.

Meddela förändringar

  • Meddela bildningsbyrån om vårdsplatsen ändras
  • Gör en ny inkomstutredning om familjens inkomster ändras
  • Adressändringar och uppgifter om en nyfödd baby i familjen uppdateras till stadens klientdatasystem via befolkningsregistret
  • Meddela bildningsbyrån om familjen separerar