Servicesedel inom småbarnspedagogik

Servicesedel beviljas familjer så att de kan köpa tjänster inom småbarnspedagogik av privata daghem.

Ansök om servicesedel elektroniskt. Bifoga inkomstutredningen till ansökan, eller uppge att ni betalar den högsta klientavgiften. Vänligen inkludera också serviceavtalet med daghemmet till ansökningen. Man ansöker direkt till privata daghem minst 4 månader före vårdbehovet. Ansökan om servicesedel inlämnas till Borgå stad före servicen börjar.

Privata daghem och priser

Servicesedelns värde

Servicesedelns värde för barn under 3 år är från 1.8.2020 högst:

  • 940,50 euro per månad, om vårdtiden är högst 105 timmar / månad
  • 1254 euro per månad, om vårdtiden är över 106 timmar / månad

Servicesedelns värde för barn över 3 år är från 1.8.2020 högst:

  • 627 euro per månad, om vårdtiden är högst 105 timmar / månad
  • 836 euro per månad, om vårdtiden är över 106 timmar / månad 

Ett privat daghem ingår ett skriftligt avtal om innehållet och priset för tjänsten med klienten och fakturerar självriskandelen av familjen.

Beslut om servicesedel

Värdet av servicesedeln är inkomstrelaterad och fastställs efter att familjen har kommit överens med det privata daghemmet om platsen för småbarnspedagogik. Beslut om servicesedel skickas elektroniskt.

Det privata daghemmet beräknar klientavgiftens andel utgående från värdet på servicesedeln, och informerar själv sina klienter om tidtabellen.

Om klienten inte lämnar in en inkomstutredning eller inte anmäl att den högsta klientavgiften betalas, kan servicesedel inte utfärdas.

Om serviceavtalet inte är bifogat till ansökan, kan servicesedel inte utfärdas.  

Uppsägning av servicesedel

Dagvårdplatsen sägs upp i daghemmet. Servicesedeln sägs upp i stadens elektronisk tjänst.

Meddela förändringar

  • Gör en ny inkomstutredning om familjens inkomster ändras
  • Meddela daghemsföreståndaren om ändringar i familjestrukturen

Förfrågningar

Inkomstutredning och servicesedel

Servicehandledning inom småbarnspedagogik

Övervakning av privata daghem