Servicerådgivning Rodret

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2020–2023

Uppdateringen av Borgå stads plan för tjänster till äldre har börjat. Planen ger riktlinjer för utvecklingen av tjänster som främjar välbefinnandet hos äldre personer under de närmaste fyra åren.

En arbetsgrupp har tillsatts för arbetet med planen. I gruppen ingår representanter från stadens olika sektorer och från äldrerådet. Planen utarbetas under hösten 2019 och lämnas till de politiska beslutsfattarna i början av år 2020.

Centrala teman för planen kommer att vara boende och boendemiljö, förutsättningarna för en aktiv vardag samt kommunikation och servicehandledning.

Bidra med idéer och hälsningar till arbetsgruppen som sammanställer planen.


  • Grubblar du över hur du själv eller din anhörig klarar sig?
  • Funderar du på varifrån och hur du kan få hjälp för de dagliga sysslorna?
  • Behöver du information om tjänsterna för äldre?

Servicerådgivningen för äldre har koncentrerats till Rodret. Rodret ger dig handledning och rådgivning. Om du har svårt att klara av vardagen kan vi vid behov komma överens om en tid när vi tillsammans bedömer hurdan hjälp du behöver.

Kom till oss för vägledning!

Rodret har tillgång till uppgifter om offentliga och privata tjänster samt om tjänster från föreningar och organisationer. Vi hjälper dig med att finna tjänster som passar dig. Vi utreder tillsammans med dig, om du kan få stöd eller FPA-förmåner för tjänsterna.

Vårt mål är att äldre personer ska kunna bo tryggt och bekvämt i sitt eget hem. Vi vill göra det lätt för dig att uträtta dina ärenden och att hitta tjänster för ett aktivt liv.

Ring eller kom på besök

Ring eller kom på besök utan tidsbeställning!

Du kan också fylla i en kontaktbegäran – då kontaktar vi dig. Vid behov kan vi komma överens om en tid för servicekoordinatorns hembesök hos dig.

Rodrets rådgivningstjänst är avgiftsfri.

Välkommen för råd!

Kontaktuppgifter:

Servicerådgivning Rodret
Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4
Öppet mån-fre kl. 9–15
Tfn 040 676 1414

Ge respons

Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt 26 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012 (s.k. äldreomsorgslagen) ska kommunerna en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den social service som han eller hon ansökt om.