Servicerådgivning Rodret

Kan jag få städhjälp? Var ordnas det vattengymnastik? Kan jag få måltidstjänster? Hur ska min mamma få plats i servicehus?

Har du svårt att hitta rätt service, kom till Rodret. Vi erbjuder en heltäckande servicerådgivning för äldre.

Kom och berätta om dina behov. Vi berättar, var du får service.

Kom till oss för vägledning!

Rodret har tillgång till uppgifter om offentliga och privata tjänster samt om tjänster från föreningar och organisationer. Vi hjälper dig med att finna tjänster som passar dig. Vi utreder tillsammans med dig, om du kan få stöd eller FPA-förmåner för tjänsterna.

Vårt mål är att äldre personer ska kunna bo tryggt och bekvämt i sitt eget hem. Vi vill göra det lätt för dig att uträtta dina ärenden och att hitta tjänster för ett aktivt liv.

Ring eller kom på besök

Ring eller kom på besök utan tidsbeställning!

Du kan också fylla i en kontaktbegäran – då kontaktar vi dig. Vid behov kan vi komma överens om en tid för servicekoordinatorns hembesök hos dig.

Rodrets rådgivningstjänst är avgiftsfri.

Välkommen för råd!

Kontaktuppgifter:

Servicerådgivning Rodret
Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4
Öppet mån-fre kl. 9–15
Tfn 040 676 1414

Ge respons

Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt 26 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012 (s.k. äldreomsorgslagen) ska kommunerna en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den social service som han eller hon ansökt om. 

Privata serviceproducenter hittar du under länkarna nedan: