Servicerådgivning Rodret

Servicerådgivning Rodrets mottagning på Äppelbacken har öppet igen. Vi betjänar vardagar kl. 9-15 samt per telefon och via e-post.

Tfn 040 676 1414 (textmeddelanden fungerar inte på detta nummer) och ruori@porvoo.fi.


Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år. I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar förutsätts det ändå att besökare över 7 år använder munskydd.


  • Grubblar du över hur du själv eller din anhörig klarar sig?
  • Funderar du på varifrån och hur du kan få hjälp för de dagliga sysslorna?
  • Behöver du information om tjänsterna för äldre?

Servicerådgivningen för äldre har koncentrerats till Rodret. Rodret ger dig handledning och rådgivning. Om du har svårt att klara av vardagen kan vi vid behov komma överens om en tid när vi tillsammans bedömer hurdan hjälp du behöver.

Kom till oss för vägledning!

Rodret har tillgång till uppgifter om offentliga och privata tjänster samt om tjänster från föreningar och organisationer. Vi hjälper dig med att finna tjänster som passar dig. Vi utreder tillsammans med dig, om du kan få stöd eller FPA-förmåner för tjänsterna.

Vårt mål är att äldre personer ska kunna bo tryggt och bekvämt i sitt eget hem. Vi vill göra det lätt för dig att uträtta dina ärenden och att hitta tjänster för ett aktivt liv.

Ring eller kom på besök

Ring eller kom på besök utan tidsbeställning!

Rodrets rådgivningstjänst är avgiftsfri.

Välkommen för råd!

Kontaktuppgifter:

Servicerådgivning Rodret
Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4, 06100 Borgå
Öppet mån–fre kl. 9–15 
Tfn 040 676 1414 (textmeddelanden fungerar inte på detta nummer)


Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt 26 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012 (s.k. äldreomsorgslagen) ska kommunerna en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den social service som han eller hon ansökt om.