Servicekoordinatorerna ger råd till kunderna inom småbarnspedagogiken